Take a series of pictures (Uzņemt attēlu sēriju)

Kamēr aizvara atbrīvošanas poga tiek turēta līdz galam nospiesta, attēli tiek uzņemti nepārtraukti.

  1. Uzņemšanas režīms
  2. 3. maināmās funkcijas poga ()
  3. Choose a style (Izvēlēties stilu)
  4. izmantojiet , lai atlasītu
  5. 4. maināmās funkcijas poga ()

Piezīmes par opciju [Take a series of pictures (Uzņemt attēlu sēriju)]

  • Kadru uzņemšanas ātrums, veicot nepārtraukto uzņemšanu, var mainīties atkarībā no izvēlētā fotoattēla izmēra iestatījuma, izmantotās atmiņas kartes vai uzņemšanas apstākļiem.
  • Visiem nākamajiem attēliem tiek piemērotas pirmajam attēlam iestatītās fokusa, ekspozīcijas un nokrāsas vērtības.
  • Šo funkciju var nebūt iespējams izmantot kopā ar citām funkcijām.
    Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nav iespējams izmantot vienlaikus