Shoot backlit scenes (Fotografēt ainavas pretgaismā)

Uzņemot attēlus ar ļoti spilgtiem un tumšiem apgabaliem vienā un tajā pašā kadrā, tiek izmantota augsta dinamiskā diapazona (HDR) kompozīcija un līdz minimumam samazināta detaļu neskaidrība gaišajos un tumšajos apgabalos.

  1. Uzņemšanas režīms
  2. 3. maināmās funkcijas poga ()
  3. Choose a style (Izvēlēties stilu)
  4. izmantojiet , lai atlasītu
  5. 4. maināmās funkcijas poga ()

Piezīmes par opciju [Shoot backlit scenes (Fotografēt ainavas pretgaismā)]

  • Saglabātajā attēlā redzamais skata leņķis (t.i., kadrā redzamais apgabals) ir šaurāks nekā tas redzams uzņemšanas ekrānā.
  • Noteiktos fotografēšanas apstākļos ap spilgtiem objektiem var būt redzamas tumšas ēnas un ap tumšiem objektiem – spilgti apgabali.
  • Šo funkciju var nebūt iespējams izmantot kopā ar citām funkcijām.
    Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nav iespējams izmantot vienlaikus