Mirror (Spoguļattēls)

Varat uzņemt attēlus, kas ir vertikāli vai horizontāli simetriski attiecībā pret kadra centru.

 1. Uzņemšanas režīms
 2. 3. maināmās funkcijas poga ()
 3. Choose a style (Izvēlēties stilu)
 4. izmantojiet , lai atlasītu
 5. 4. maināmās funkcijas poga ()
Maināmās funkcijas pogasApraksts
Top → bottom (Augša→ apakša)Ekrāna augšējā puse tiek apvērsta otrādi un novietota virs apakšdaļas, un attēls tiek salikts un parādīts.
Left → right (Kreisā puse → labā puse)Ekrāna kreisā puse tiek apvērsta otrādi un novietota virs labās puses, un attēls tiek salikts un parādīts.
 1. Izmantojiet 2. vai 3. maināmās funkcijas pogu, lai atlasītu apvēršanas virzienu.
 2. Kadrējiet objektu un uzņemiet attēlu.
  • Kamera fokusējas uz apgabalu kadra centrā.
  • Ja tālummaiņa ir iestatīta pozīcijā, kurā tālummaiņas indikators sāk degt zaļā krāsā, kamera var fokusēt objektus pat apm. 20 cm attālumā no aizsargstikla vai apm. 5 cm attālumā no maksimālās platleņķa pozīcijas.

Piezīmes par opciju [Mirror (Spoguļattēls)]

Šo funkciju var nebūt iespējams izmantot kopā ar citām funkcijām.
Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nav iespējams izmantot vienlaikus