Add a cartoon effect (Pievienot komiksa efektu)

Veic toņa kompensēšanu un attēla izskatu pārveido kā multiplikāciju.

  1. Uzņemšanas režīms
  2. 3. maināmās funkcijas poga ()
  3. Choose a style (Izvēlēties stilu)
  4. izmantojiet , lai atlasītu
  5. 4. maināmās funkcijas poga ()