Shoot a movie miniature (Uzņemt miniatūru īsfilmu)

Ik pēc divām sekundēm uzņem miniatūrus fotoattēlus un apvieno šos fotoattēlus, izveidojot video, kura garums nepārsniedz 10 sekundes.
Šis efekts ir lieliski piemērots attēliem, kuri uzņemti no augsta skatu punkta un kuros galvenais objekts ir attēla centrā.

 1. Uzņemšanas režīms
 2. 3. maināmās funkcijas poga ()
 3. Choose a style (Izvēlēties stilu)
 4. izmantojiet , lai atlasītu
 5. 4. maināmās funkcijas poga ()
 1. Kadrējiet galveno objektu uzņemšanas ekrānā redzamajā kadrēšanas rāmī.
 2. Nospiediet aizvara atbrīvošanas pogu, lai uzņemtu pirmo attēlu.
  • Kamera fokusējas uz apgabalu kadra centrā.
  • Ja tālummaiņa ir iestatīta pozīcijā, kurā tālummaiņas indikators sāk degt zaļā krāsā, kamera var fokusēt objektus pat apm. 20 cm attālumā no aizsargstikla vai apm. 5 cm attālumā no maksimālās platleņķa pozīcijas.
  • Pēc pirmā attēla uzņemšanas kamera atbrīvo aizvaru automātiski.
  • Starp uzņēmumiem ekrāns var izslēgties.
 3. Lai pabeigtu uzņemšanu, nospiediet 1. maināmās funkcijas pogu ().
  • Kad ir uzņemti 300 attēli, uzņemšana beidzas automātiski.

Piezīmes par opciju [Shoot a movie miniature (Uzņemt miniatūru īsfilmu)]

 • Izmantojiet pietiekami uzlādētu akumulatoru, lai kamera uzņemšanas laikā neizslēgtos.
 • Ja nav ievietota atmiņas karte, uzņemšana nav iespējama.
 • Neizņemiet atmiņas karti, kamēr uzņemšana nav pabeigta.
 • Kamera fiksē pirmajam attēlam noteiktās fokusa, ekspozīcijas un nokrāsas vērtības.
 • Skaņa un fotoattēli netiek ierakstīti.
 • Fiksētais video kadra izmērs ir [Large (1080p) (Liels (1080p))].
 • Šo funkciju var nebūt iespējams izmantot kopā ar citām funkcijām.
  Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nav iespējams izmantot vienlaikus