Add light trails (Pievienot gaismas pēdas)

Tiek uzņemtas gaismas līnijas, piemēram, automašīnu lukturu vai zvaigžņu kustības gaismas joslas.
Kamera vienādos intervālos automātiski uzņem kustīgus objektus, salīdzina katru attēlu, apvieno tikai to spilgtos apgabalus un saglabā visus attēlus kā vienu attēlu.

 1. Uzņemšanas režīms
 2. 3. maināmās funkcijas poga ()
 3. Choose a style (Izvēlēties stilu)
 4. izmantojiet , lai atlasītu
 5. 4. maināmās funkcijas poga ()
Maināmās funkcijas pogasApraksts
Night scenes (Nakts ainavas)Izmantojiet šo funkciju, lai uz nakts ainavas fona uzņemtu automašīnu gaismu plūsmu.
 • Kamera fokusējas uz apgabalu kadra centrā.
 • Attēli tiek uzņemti ar aizvara ātrumu 4 sekundes. Kad uzņemti 50 attēli, kamera automātiski pārtrauc uzņemšanu.
 • Katrai 10 uzņemto attēlu kopai tiek automātiski saglabāts viens apvienots attēls ar gaismas līnijām, kas stiepjas no uzņemšanas sākuma.
 • Fotoattēlu izmēra fiksētā vērtība ir 1280 × 960 pikseļi.
Night sky (Naksnīga debess)Izmantojiet šo funkciju, lai uzņemtu zvaigžņu kustību.
 • Kamera iestata fokusu uz bezgalību.
 • Attēli tiek uzņemti ar aizvara ātrumu 25 sekundes. Kad uzņemti 300 attēli, kamera automātiski pārtrauc uzņemšanu.
 • Katrai 30 uzņemto attēlu kopai tiek automātiski saglabāts viens apvienots attēls ar gaismas līnijām, kas stiepjas no uzņemšanas sākuma.
 • Fotoattēlu izmēra fiksētā vērtība ir 2048 × 1536 pikseļi.
 1. Nospiediet 2. vai 3. maināmās funkcijas pogu, lai atlasītu iestatījumu.
 2. Sāciet uzņemšanu.
  • Uzņemšanas intervāla laikā ekrāns var izslēgties.
 3. Lai apturētu uzņemšanu, pirms tā beidzas automātiski, nospiediet 1. maināmās funkcijas pogu ().
  • Kad ir iegūti nepieciešamie ceļi, beidziet uzņemšanu. Ja turpināsit uzņemšanu, saliktā attēla apgabalos var samazināties detalizācija.

Piezīmes par opciju [Add light trails (Pievienot gaismas pēdas)]

Atlikušais laiks

Līdz uzņemšanas automātiskai pārtraukšanai atlikušo laiku varat apskatīt ekrānā.