Decorate (Dekorēt)

Uzņemot attēlus, tiem apkārt var pievienot rāmi.

  1. Uzņemšanas režīms
  2. 3. maināmās funkcijas poga ()
  3. Decorate (Dekorēt)
  1. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu vēlamo rāmi, un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
    • Lai rāmi noņemtu, nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ().
  2. Kadrējiet objektu un uzņemiet attēlu.

Piezīmes par opciju [Decorate (Dekorēt)]