Change colors (Mainīt krāsas)

Jūs varat regulēt spilgtumu (ekspozīcijas kompensācija) vai košumu vai paturēt kādu konkrētu krāsu un pārējās mainīt uz melnbaltām.

 1. Uzņemšanas režīms
 2. 3. maināmās funkcijas poga ()
 3. Change colors (Mainīt krāsas)
Maināmās funkcijas pogasApraksts
Brighter/darker (Gaišāk/tumšāk)Pielāgojiet visa attēla spilgtumu (ekspozīcijas kompensāciju).
More vivid/less vivid (Košāk/blāvāk)Pielāgojiet visa attēla košumu.
Highlight colors (Izcelt krāsas)Atlasiet krāsu, kuru vēlaties izcelt. Neatlasītās krāsas tiek nomainītas uz melnbaltām.
 1. Izmantojiet 2., 3. vai 4. maināmās funkcijas pogu, lai atlasītu iestatījumu.
 2. Izmantojiet kursortaustiņu , lai pielāgotu krāsas, un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu (), lai izslēgtu efektu.
  • Kad krāsas ir pielāgotas, uzņemšanas ekrānā tiek rādīts simbols .
 3. Kadrējiet objektu un uzņemiet attēlu.
  • Iestatījums tiek saglabāts kameras atmiņā arī pēc kameras izslēgšanas.

Piezīmes par opciju [Change colors (Mainīt krāsas)]

Šo funkciju var nebūt iespējams izmantot kopā ar citām funkcijām.
Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nav iespējams izmantot vienlaikus