Change sounds (Mainīt skaņas)

Jūs varat konfigurēt aizvara un pogu skaņas.

 1. Uzņemšanas režīms
 2. 4. maināmās funkcijas poga ()
 3. Change sounds (Mainīt skaņas)
Maināmās funkcijas pogasApraksts
Pick a shutter sound (Izvēlēties aizvara skaņu)Ļauj konfigurēt aizvara un fokusa skaņas.
Pick a button sound (Izvēlēties pogu skaņu)Ļauj atlasīt to skaņas signālu, kas atskan, kad izmantojat izvēlnes utt.
 • Nevar izvēlēties kameras ieslēgšanas un kļūdu ziņojuma skaņas signālu.
 • Ja [Variety menu (Dažādības izvēlne)] iestatījums ir [Off (Izslēgts)], skaņas veidu atlasīt nevar.
Turn sounds on or off (Ieslēgt vai izslēgt skaņas)Ieslēdz vai izslēdz pilnīgi visas skaņas.
 • [Turn sounds on (Ieslēgt skaņas)]: ieslēdz visas skaņas.
 • [Turn sounds off (Izslēgt skaņas)]: izslēdz visas skaņas.
 • Šī funkcija netiek rādīta, ja [Variety menu (Dažādības izvēlne)] iestatījums ir [Off (Izslēgts)].
 1. Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu vai 3. maināmās funkcijas pogu.
 2. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu skaņas veidu.
  • : iestata standarta skaņas.
  • : nav skaņas.
  • Nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu (), lai atskaņotu atlasīto skaņu.
 3. Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Skaņa ir iestatīta.