Choose a size (Izvēlēties izmēru)

Photo size (Fotoattēla izmērs)
Movie frame size (Video kadra izmērs)

Photo size (Fotoattēla izmērs)

Atlasiet attēla izmēra un kompresijas pakāpes kombināciju, ko izmantot attēlu saglabāšanai.

 1. Uzņemšanas režīms
 2. 4. maināmās funkcijas poga ()
 3. Choose a size (Izvēlēties izmēru)
 4. Photo size (Fotoattēla izmērs)

Jo lielāks attēla izmērs, jo lielāka izmēra attēlus var drukāt; jo zemāka kompresijas pakāpe, jo labāka attēlu kvalitāte, taču samazinās saglabājamo attēlu skaits.
Izmainītais iestatījums tiek attiecināts arī uz funkciju [Choose a style (Izvēlēties stilu)] un [Change colors (Mainīt krāsas)].

Maināmās funkcijas pogas*Attēla izmērs* (pikseļos)
Proporcijas (horizontāli × vertikāli)
Kompresijas pakāpe
Large (13 megapixels) (Liels (13 megapikseļi))
(noklusējuma iestatījums)
4160×3120
4:3
Apm. 1:4
Medium (4 megapixels) (Vidējs (4 megapikseļi))2272×1704
4:3
Apm. 1:8
Small (2 megapixels) (Mazs (2 megapikseļi))1600×1200
4:3
Apm. 1:8
 1. Skaitliskās vērtības norāda uzņemto pikseļu skaitu.
  Piemērs: Large (13 megapixels) (Liels (13 megapikseļi)) = apm. 13 megapikseļi, 4160 × 3120 pikseļi

Piezīmes par opciju [Photo size (Fotoattēla izmērs)]

Šo funkciju var nebūt iespējams izmantot kopā ar citām funkcijām.
Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nav iespējams izmantot vienlaikus

Saglabājamo attēlu skaits

 • Aptuveno saglabājamo attēlu skaitu var redzēt ekrānā uzņemšanas laikā.
 • Ņemiet vērā, ka JPEG kompresijas dēļ saglabājamo attēlu skaits var ievērojami atšķirties atkarībā no attēla satura pat tad, ja tiek izmantotas vienādas kapacitātes atmiņas kartes un vienādi attēla izmēra iestatījumi. Turklāt saglabājamo attēlu skaits ir atkarīgs arī no atmiņas kartes modeļa.
 • Ja ir atlicis 10 000 vai vairāk kadru, ekrānā tiks rādīts, ka atlikušo kadru skaits ir „9999”.

Movie frame size (Video kadra izmērs)

Atlasiet vēlamo video ierakstīšanas opciju.

 1. Uzņemšanas režīms
 2. 4. maināmās funkcijas poga ()
 3. Choose a size (Izvēlēties izmēru)
 4. Movie frame size (Video kadra izmērs)
Maināmās funkcijas pogasAttēla izmērs
Proporcijas (horizontāli × vertikāli)
Kadru uzņemšanas ātrums
Large (1080p) (Liels (1080p))1
(noklusējuma iestatījums)
1920×1080
16:9
Apm. 30 kadri/s
Small (640) (Mazs (640))640×480
4:3
Apm. 30 kadri/s
Small (old-fashioned) (Mazs (vecmodīgs))2640×480
4:3
Apm. 15 kadri/s
 1. Nevar atlasīt, ja izmantojat iekšējo atmiņas karti.
 2. Tas ļauj ierakstīt video ar vecai 8mm filmai līdzīgu noskaņu un nokrāsu.