Apcirpšana

Apgrieziet tikai tās attēlu daļas, kuras nav vajadzīgas.

  1. Pilnkadra atskaņošanas režīmā nospiediet kursortaustiņu , lai tuvinātu attēlu.
  2. Pielāgojiet tuvinājuma pakāpi un parādīto zonu, lai rādītu tikai to daļu, kuru vēlaties apgriezt.
    • Tuvinājuma koeficientu var mainīt, nospiežot .
    • Ja vēlaties skatīt citu attēla apgabalu, nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu (), lai fiksētu tuvinājuma koeficientu, un tad nospiediet kursortaustiņu . Lai vēlreiz pielāgotu tuvinājuma pakāpi, nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu (), lai atbloķētu tuvinājuma pakāpi.
  3. Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  4. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Yes (Jā)]).