Demonstrēšanas izvēlnes saraksts

Kad skatāt attēlus pilnkadra atskaņošanas režīmā, nospiediet kādu no maināmo funkciju pogām, lai izmantotu tālāk aprakstītās funkcijas.

Maināmās funkcijas pogasApraksts
Have fun with pictures (Darbības ar fotoattēliem) Exchange messages (Mainīties ar ziņojumiem)
Ļauj fotoattēliem pievienot balss ziņojumus. Pievienotam ziņojumam var arī ierakstīt atbildi.
Picture play (Atskaņot attēla ziņojumu)
Ļauj rediģēt fotoattēlus, izmantojot dažādas funkcijas.
Grading (Vērtēšana)
Ļauj attēliem pievienot vērtējumu. Attēli ar vērtējumu ir aizsargāti.
Var demonstrēt tikai tos attēlus, kuriem ir piešķirts vērtējums.
Favorites (Izlase)
Ļauj attēlus pievienot izlasei. Izlasei pievienotie attēli ir aizsargāti.
Demonstrēt var tikai izlasei pievienotos attēlus.
View (Skatīt) View by date (Skatīt pēc datuma)
Ļauj demonstrēt attēlus, kalendārā atlasot uzņemšanas datumu.
Slide show (Slīdrāde)
Ļauj skatīt attēlus automātiskas slīdrādes veidā.
Erase (Dzēst) Erase this picture only (Dzēst tikai šo attēlu)
Ļauj dzēst tikai pašreiz rādīto attēlu.
Attēlu dzēšana
Erase selected pictures (Dzēst atlasītos attēlus)
Ļauj atlasīt vairākus attēlus un tos dzēst.
Attēlu dzēšana
Erase all pictures (Dzēst visus attēlus)
Ļauj dzēst visus attēlus.
Attēlu dzēšana
Settings (Iestatījumi) Mark for upload (Atzīmēt augšupielādei)
Ļauj kameras demonstrēšanas ekrānā atlasīt fotoattēlus, kurus automātiski augšupielādēt viedierīcē.
Retouch (Retušēt)
Ļauj kopēt vai pagriezt attēlus vai izveidot mazu kopiju no pašreizējā attēla.
Camera settings (Kameras iestatījumi)
Ļauj mainīt vairākus pamatiestatījumus.
Kameras iestatījumu izvēlnes lietošana

Pirms attēlu rediģēšanas

Ar šo kameru var izmantot tālāk norādītās attēlu rediģēšanas funkcijas.

Rediģēti attēli tiek saglabāti kā atsevišķi faili, nepārrakstot oriģinālo attēlu.
Failu nosaukumi

Rediģētie attēli tiek saglabāti ar tādu pašu uzņemšanas datumu un laiku kā oriģinālie attēli.

Attēlu rediģēšanas ierobežojumi

  • Vienu attēlu var rediģēt līdz 10 reizēm.
  • Iespējams, nevarēs rediģēt noteiktu izmēru attēlus vai izmantot noteiktas rediģēšanas funkcijas.