Add makeup (Pievienot grimu)

Cilvēku seju noteikšana un uzlabošana attēlos.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. atlasiet attēlu
 3. 1. maināmās funkcijas poga ()
 4. Picture play (Atskaņot attēla ziņojumu)
 5. izmantojiet , lai atlasītu
 6. 4. maināmās funkcijas poga ()
 1. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu seju, kuru vēlaties retušēt, un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Ja ir konstatēta tikai viena seja, turpiniet ar 2. darbību.
 2. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu efektu, un izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu efekta līmeni, un tad nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Vienlaicīgi var pielietot vairākus efektus.
   Pielāgojiet un pārbaudiet visu efektu iestatījumus un tikai tad nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
   [Make faces smaller (Samazināt sejas)], [Make skin prettier (Uzlabot ādas toni)], [Color faces (Krāsot sejas)], [Make skin less shiny (Mazināt ādas spīdumu)], [Hide eye bags (Zem acīm esošo maisiņu paslēpšana)], [Make eyes bigger (Padarīt acis lielākas)], [Whiten eyes (Baltākas acis)], [Add eye shadow (Pievienot acu ēnas)], [Add mascara (Pievienot skropstu tušu)], [Whiten teeth (Baltāki zobi)], [Color lips (Krāsot lūpas)], [Redden cheeks (Sārtāki vaigi)]
  • Nospiediet 1. maināmās funkcijas pogu (), lai atgrieztos personas atlases ekrānā.
 3. Priekšskatiet rezultātu un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Lai mainītu iestatījumus, nospiediet 1. maināmās funkcijas pogu ().

Piezīmes par opciju [Add makeup (Pievienot grimu)]

 • Vienlaicīgi var rediģēt vienu seju. Lai pievienotu grimu citai sejai, vēlreiz rediģējiet rediģēto attēlu.
 • Atkarībā no virziena, kurā vērstas sejas, vai no seju spilgtuma, var gadīties, ka kamera nevar precīzi noteikt sejas vai arī funkcija var nedarboties, kā iecerēts.
 • Ja sejas netiek uztvertas, parādās brīdinājums un ekrāns pārslēdzas atpakaļ uz demonstrēšanas izvēlni.
 • Rediģēt var tikai tādus attēlus, kas uzņemti ar attēla izmēru 640 × 480 vai lielāku.