Arrange pictures (Kārtot attēlus)

Kārtojiet fotoattēlus, lai izveidotu kolāžu.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 1. maināmās funkcijas poga ()
 3. Picture play (Atskaņot attēla ziņojumu)
 4. izmantojiet , lai atlasītu
 5. 4. maināmās funkcijas poga ()
 1. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu vēlamo izskatu, un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
 2. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu attēlus (ne vairāk kā četrus), un nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ().
  • Uz attēliem tiek parādīti numuri. Kolāža tiek kārtota tādā secībā, kādā tiek atlasīti attēli.
  • Numuri tiek pievienoti vai noņemti katru reizi, kad nospiežat 2. maināmās funkcijas pogu ().
  • Nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu (), lai atceltu visus atlasītos vienumus.
 3. Kad visi vēlamie attēli ir atlasīti, nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
 4. Apstipriniet izveidoto kolāžu un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().

Piezīmes par opciju [Arrange pictures (Kārtot attēlus)]

 • Video failus atlasīt nevar.
 • Nevar atlasīt attēlus, kas uzņemti ar citām kamerām.

Attēla izmērs

Izveidotā attēla izmērs ir [Small (2 megapixels) (Mazs (2 megapikseļi))] (1600×1200).