Soften pictures (Mazināt attēlu kontrastu)

Mazina attēla kontrastu, nedaudz izplūdinot ap attēlu esošo daļu, centrālo objektu atstājot asu.

  1. Demonstrēšanas režīms
  2. atlasiet attēlu
  3. 1. maināmās funkcijas poga ()
  4. Picture play (Atskaņot attēla ziņojumu)
  5. izmantojiet , lai atlasītu
  6. 4. maināmās funkcijas poga ()
  1. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu izplūdināmo apgabalu, un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
    • Lai nedaudz izplūdinātu visu attēlu, nospiediet [].