Add starbursts (Pievienot zvaigznes staru efektu)

Izveidojiet gaismas starus zvaigznīšu formā, kuri izstarojas no spilgtiem objektiem, piemēram, no saules gaismas vai ielu apgaismojuma.
Šis efekts ir piemērots nakts ainavām.

  1. Demonstrēšanas režīms
  2. atlasiet attēlu
  3. 1. maināmās funkcijas poga ()
  4. Picture play (Atskaņot attēla ziņojumu)
  5. izmantojiet , lai atlasītu
  6. 4. maināmās funkcijas poga ()
  1. Apstipriniet efektu un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().