Decorate (Dekorēt)

Pievienojiet attēliem rāmi.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. atlasiet attēlu
 3. 1. maināmās funkcijas poga ()
 4. Picture play (Atskaņot attēla ziņojumu)
 5. izmantojiet , lai atlasītu
 6. 4. maināmās funkcijas poga ()
 1. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu vēlamo rāmi, un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Lai rāmi noņemtu, nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ().

Piezīmes par opciju [Decorate (Dekorēt)]

 • Rāmis tiek novietots pa virsu attēlam, tāpēc atkarībā no rāmja veida var tikt aizklāta liela daļa attēla.
 • Izmantojot drukāšanu bez piemalēm, attēliem, kuriem ir pievienoti rāmji, šie rāmji var neizdrukāties.

Attēla izmērs

Rediģētās kopijas attēla izmērs ir atkarīgs no oriģinālā attēla izmēra.

 • Ja oriģinālā attēla izmērs ir [Small (2 megapixels) (Mazs (2 megapikseļi))] (1600 × 1200) vai vairāk, saglabātās kopijas izmērs ir [Small (2 megapixels) (Mazs (2 megapikseļi))] (1600 × 1200).
 • Ja oriģinālā attēla izmērs ir mazāks par [Small (2 megapixels) (Mazs (2 megapikseļi))] (1600 × 1200), saglabātās kopijas izmērs ir tāds pats kā oriģinālam.