Add cartoon effects (Pievienot komiksa efektus)

Padariet attēlu līdzīgu komiksa zīmējumam, pievelkot klāt līnijas.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. atlasiet attēlu
 3. 1. maināmās funkcijas poga ()
 4. Picture play (Atskaņot attēla ziņojumu)
 5. izmantojiet , lai atlasītu
 6. 4. maināmās funkcijas poga ()
 1. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu objektu, kam pielietot efektu, un tad nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Ja ir konstatēts tikai viens objekts, turpiniet ar 2. darbību.
 2. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu efektu, un tad nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
 3. Apstipriniet efektu un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Lai mainītu iestatījumus, nospiediet 1. maināmās funkcijas pogu ().

Piezīmes par opciju [Add cartoon effects (Pievienot komiksa efektus)]

Ja nav uztverta neviena seja vai galvenais objekts, parādās brīdinājums un kamera pārslēdzas atpakaļ uz demonstrēšanas izvēlni.