Stamp (Zīmogs)

Pievienojiet attēlam spiedogus.
Spiedogus var palielināt, samazināt, pārvietot un sagriezt.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. atlasiet attēlu
 3. 1. maināmās funkcijas poga ()
 4. Picture play (Atskaņot attēla ziņojumu)
 5. izmantojiet , lai atlasītu
 6. 4. maināmās funkcijas poga ()
 1. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu objektu, kam pielietot zīmogu, un tad nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Ja ir konstatēts tikai viens objekts, turpiniet ar 2. darbību.
 2. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu zīmoga veidu.
 3. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu zīmoga pielāgošanas metodi, un tad nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Pielāgošanai var izmantot šādas pogas: (palielināt vai samazināt), (pārvietot) un  (pagriezt).
  • Izvēloties opciju (palielināt vai samazināt), nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu () vai 3. maināmās funkcijas pogu (), lai pielāgotu zīmoga izmēru, un tad nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Izvēloties opciju (pārvietot), izmantojiet kursortaustiņu , lai pārvietotu zīmogu, un tad nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Izvēloties opciju (pagriezt), nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu () vai 3. maināmās funkcijas pogu (), lai pielāgotu zīmoga virzienu, un tad nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
 4. Apstipriniet efektu un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Lai mainītu iestatījumus, nospiediet 1. maināmās funkcijas pogu ().

Piezīmes par opciju [Stamp (Zīmogs)]

Noteikta veida zīmogus var neizdoties pielāgot.