Add clarity under water (Padarīt zemūdens attēlus skaidrākus)

Kamera kompensē pastiprināto zilo nokrāsu, kas rodas, uzņemot zem ūdens.

  1. Demonstrēšanas režīms
  2. atlasiet attēlu
  3. 1. maināmās funkcijas poga ()
  4. Picture play (Atskaņot attēla ziņojumu)
  5. izmantojiet , lai atlasītu
  6. 4. maināmās funkcijas poga ()
  1. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu efekta līmeni, un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().