Grading (Vērtēšana)

Ļauj attēliem pievienot vērtējumu. Attēli ar vērtējumu ir aizsargāti.
Var demonstrēt tikai tos attēlus, kuriem ir piešķirts vērtējums.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 1. maināmās funkcijas poga ()
 3. Grading (Vērtēšana)

Grade pictures (Vērtēt attēlus)
View graded pictures (Skatīt vērtētos attēlus)
Remove all grades (Noņemt visus vērtējumus)

Grade pictures (Vērtēt attēlus)

Novērtējiet attēlus, izmantojot iespēju [Excellent (Izcili)] vai [Good (Labi)].

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 1. maināmās funkcijas poga ()
 3. Grading (Vērtēšana)
 4. Grade pictures (Vērtēt attēlus)
 1. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu attēlu, un nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu () vai 3. maināmās funkcijas pogu ().
  • Novērtētie attēli demonstrēšanas ekrānā tiek norādīti ar vērtējumu atzīmēm ( vai ), un tie ir aizsargāti.
  • Vienam attēlam nevar piešķirt divus dažādus vērtējumus.

Piezīmes par novērtētajiem attēliem

Formatējot atmiņas karti vai kameras iekšējo atmiņu, tiek neatgriezeniski dzēsti visi dati, tostarp arī novērtētie attēli.

[Grading (Vērtēšana)]

 • Novērtētie attēli tiek arī pievienoti sadaļai [Favorites (Izlase)]. Noņemot attēla vērtējumu, tas vienlaicīgi tiek izņemts arī no izlases.
  Favorites (Izlase)
 • Vērtējuma atzīmi var pievienot līdz pat 999 attēliem; šajā skaitā ir iekļauti arī izlasei pievienotie attēli. Vērtējuma atzīmi var pievienot līdz pat 999 attēliem.

Atsevišķu attēlu vērtējuma maiņa un noņemšana

 1. Procesa „Grade pictures (Vērtēt attēlus)” 1. darbībā atlasiet attēlu ar vērtējumu, kuru vēlaties mainīt vai noņemt.
 2. Mainiet vai noņemiet vērtējumu.
  • Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu () vai 3. maināmās funkcijas pogu (), lai aizstātu pašreizējo vērtējumu ar atlasīto vērtējumu.
  • Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu () vai 3. maināmās funkcijas pogu (), lai noņemtu atlasītā attēla vērtējumu.

View graded pictures (Skatīt vērtētos attēlus)

Var demonstrēt tikai tos attēlus, kuriem ir piešķirts vērtējums.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 1. maināmās funkcijas poga ()
 3. Grading (Vērtēšana)
 4. View graded pictures (Skatīt vērtētos attēlus)
 1. Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ( [Excellent (Izcili)]) vai 3. maināmās funkcijas pogu ( [Good (Labi)]).
  • Parādīti tiek tikai attēli ar norādīto vērtējumu.
 2. Lai skatītu attēlus, izmantojiet kursortaustiņu .
  • Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu (), lai atgrieztos pilnkadra atskaņošanas režīmā.

Piezīmes par opciju [View graded pictures (Skatīt vērtētos attēlus)]

Attēlus nevar rediģēt, tostarp arī mainīt vai noņemt vērtējumus, kad tie tiek demonstrēti, izmantojot opciju [View graded pictures (Skatīt vērtētos attēlus)].

Remove all grades (Noņemt visus vērtējumus)

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 1. maināmās funkcijas poga ()
 3. Grading (Vērtēšana)
 4.  Remove all grades (Noņemt visus vērtējumus)
 1. Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ( [Excellent (Izcili)]) vai 3. maināmās funkcijas pogu ( [Good (Labi)]).
 2. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Yes (Jā)]).
  • Atlasītais piešķirtais vērtējums ir noņemts no visiem attēliem.