Favorites (Izlase)

Ļauj attēlus pievienot izlasei. Izlasei pievienotie attēli ir aizsargāti.
Demonstrēt var tikai izlasei pievienotos attēlus.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 1. maināmās funkcijas poga ()
 3. Favorites (Izlase)

Add to favorites (Pievienot izlasei)
View favorites (Skatīt izlasi)
Izlases atzīmes noņemšana visiem attēliem

Add to favorites (Pievienot izlasei)

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 1. maināmās funkcijas poga ()
 3. Favorites (Izlase)
 4. Add to favorites (Pievienot izlasei)
 1. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu izlases attēlu, un nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ().
  • Izlasei pievienotie attēli demonstrēšanas ekrānā tiek parādīti ar simbolu , un tie ir aizsargāti.

Piezīmes par izlasei pievienotiem attēliem

Formatējot atmiņas karti vai kameras iekšējo atmiņu, tiek neatgriezeniski dzēsti visi dati, tostarp arī izlasei pievienotie attēli.

[Favorites (Izlase)]

 • Attēliem, kas ir pievienoti izlasei, tiek pievienota vērtējuma atzīme .
  Grading (Vērtēšana)
  Izņemot attēlu no izlases, arī vērtējums tiek noņemts.
 • Izlasē var pievienot līdz pat 999 attēliem; šajā skaitā ietilpst arī attēli ar vērtējumu.

Izlases atzīmes noņemšana no atsevišķiem attēliem

 1. Procesa „Add to favorites (Pievienot izlasei)” 1. darbībā atlasiet attēlu, kuru vēlaties izņemt no izlases.
 2. Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ().
  • Atlasītais attēls tiek izņemts no izlases.

View favorites (Skatīt izlasi)

Demonstrēt var tikai izlasei pievienotos attēlus.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 1. maināmās funkcijas poga ()
 3. Favorites (Izlase)
 4. View favorites (Skatīt izlasi)
 1. Lai skatītu attēlus, izmantojiet kursortaustiņu .
  • Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu (), lai atgrieztos pilnkadra atskaņošanas režīmā.

Piezīmes par opciju [View favorites (Skatīt izlasi)]

Attēlus nevar rediģēt, tostarp arī noņemt no izlases, kad tie tiek demonstrēti, izmantojot iespēju [View favorites (Skatīt izlasi)].

Izlases atzīmes noņemšana visiem attēliem

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 1. maināmās funkcijas poga ()
 3. Favorites (Izlase)
 4. Remove from favorites (Noņemt no izlases)
 1. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Yes (Jā)]).
  • Tiek noņemti visi izlasei pievienotie attēli.