Slide show (Slīdrāde)

Ļauj skatīt attēlus automātiskas slīdrādes veidā.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 2. maināmās funkcijas poga ()
 3. Slide show (Slīdrāde)

Visu attēlu demonstrēšana
Tikai vērtētu vai izlasei pievienotu attēlu demonstrēšana
Tikai attiecīgajā dienā uzņemto attēlu demonstrēšana
Attēlu sērijas demonstrēšana
Choose a theme (Izvēlēties tēmu)

Visu attēlu demonstrēšana

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 2. maināmās funkcijas poga ()
 3. Slide show (Slīdrāde)
 1. Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ( [Start (Sākt)]).
  • Sākas slīdrāde.

Slīdrādes demonstrēšanas laikā pieejamās darbības

FunkcijaDarbība
Parādītā attēla maiņaNospiediet kursortaustiņu .
Turiet taustiņu nospiestu, lai ātri mainītu attēlus.
Slīdrādes pārtraukšanaNospiediet 1. maināmās funkcijas pogu ().
PauzēšanaNospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
Pauzēšanas laikā var veikt tālāk norādītās darbības.
 • Slīdrādes pārtraukšana: Nospiediet 1. maināmās funkcijas pogu ().
 • Parādītā attēla maiņa: nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu () vai 3. maināmās funkcijas pogu ().
 • Demonstrēšanas atsākšana: Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
Fona mūzikas pielāgošanaNospiediet .

Tikai vērtētu vai izlasei pievienotu attēlu demonstrēšana

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 2. maināmās funkcijas poga ()
 3. Slide show (Slīdrāde)
 4.  Choose pictures (Izvēlēties attēlus)
 1. Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ( [View graded pictures (Skatīt vērtētos attēlus)] vai [View favorites (Skatīt izlasi)]).
 2. Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ( [Start (Sākt)]).
  • Tiek demonstrēti tikai attēli ar vērtējumu vai attēli, kas pievienoti izlasei.
  • Kad sākas slīdrāde, pieejamās darbības ir tādas pašas, kā izskaidrots sadaļā „Visu attēlu demonstrēšana”.

Tikai attiecīgajā dienā uzņemto attēlu demonstrēšana

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 2. maināmās funkcijas poga ()
 3. Slide show (Slīdrāde)
 4.  Choose pictures (Izvēlēties attēlus)
 1. Nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Choose by date (Izvēlēties pēc datuma)]).
 2. Izmantojiet kursortaustiņus , lai atlasītu vēlamo datumu, un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Baltas krāsas fons ap datumu norāda, ka attēli tika ierakstīti šajā datumā.
  • Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu (), lai skatītu nākamo mēnesi. Nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu (), lai skatītu iepriekšējo mēnesi.
 3. Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ( [Start (Sākt)]).

Attēlu sērijas demonstrēšana

Attēli, kas uzņemti, izmantojot funkciju [Shoot at intervals (Fotografēt ar intervāliem)], tiek demonstrēti secīgi.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 2. maināmās funkcijas poga ()
 3. Slide show (Slīdrāde)
 4.  Choose pictures (Izvēlēties attēlus)
 1. Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ( [Pick a series (Izvēlēties sēriju)]).
  • Šo iespēju var atlasīt tikai tad, ja attēli ir uzņemti, izmantojot funkciju [Shoot at intervals (Fotografēt ar intervāliem)].
 2. Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ( [Choose pictures (Izvēlēties attēlus)]).
  • Tiek parādīts pirmais attēls no mapes, kurā saglabāti attēli, kas uzņemti, izmantojot funkciju [Shoot at intervals (Fotografēt ar intervāliem)].
 3. Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ( [Next series (Nākamā sērija)]) vai 3. maināmās funkcijas pogu ( [Previous series (Iepriekšējā sērija)]) lai atlasītu mapi, un tad nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
 4. Nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Pick a speed (Izvēlēties ātrumu)]).
 5. Atlasiet demonstrēšanas ātrumu.
  • Atlasiet iespēju [Fast (Ātri)], [Normal (Parasts)] (noklusējuma iestatījums) vai [Slow (Lēni)].
 6. Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
 7. Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ( [Start (Sākt)]).

Choose a theme (Izvēlēties tēmu)

Atlasiet slīdrādes demonstrēšanas motīvu.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 2. maināmās funkcijas poga ()
 3. Slide show (Slīdrāde)
 4. Choose a theme (Izvēlēties tēmu)

Atlasiet iespēju [Animated (Animēti)] (noklusējuma iestatījums), [Pop art (Popārts)] vai [Classic (Klasisks)].