Mark for upload (Atzīmēt augšupielādei)

Kameras demonstrēšanas ekrānā atlasiet fotoattēlus, kurus automātiski augšupielādēt viedierīcē.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 4. maināmās funkcijas poga ()
 3. Mark for upload (Atzīmēt augšupielādei)
 1. Nospiediet kursortaustiņu , lai atlasītu attēlu, ko vēlaties augšupielādēt viedierīcē, un nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ().
  • Atlasītais attēls ir norādīts ar atzīmi.
  • Atzīme tiek pievienota vai noņemta katru reizi, kad nospiežat 2. maināmās funkcijas pogu ().
  • Nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu (), lai noņemtu visas atzīmes.
 2. Pievienojiet atzīmes visiem fotoattēliem, kurus vēlaties augšupielādēt, un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu (), lai apstiprinātu atlasi.
 3. Viedierīcē instalējiet lietotni SnapBridge.
 4. Izmantojiet lietotni SnapBridge, lai starp kameru un viedierīci izveidotu Bluetooth savienojumu.
 5. SnapBridge lietotne cilne [Auto link (Automātiska saite)] iespējojiet [Auto download (Automātiskā lejupielāde)].
  • Atlasītie fotoattēli tiks augšupielādēti viedierīcē.

Piezīmes par opciju [Mark for upload (Atzīmēt augšupielādei)]

 • Fotoattēli tiek augšupielādēti ar attēla izmēru līdz 2 megapikseļiem.
 • Video nevar atlasīt augšupielādei.
 • Lai augšupielādētu fotoattēlus to oriģinālajā izmērā vai augšupielādētu video failus, izmantojiet SnapBridge opciju [Download pictures (Lejupielādēt attēlus)].
 • Kad kameras iestatījumu izvēlnē atlasāt opciju [Reset all (Atiestatīt visu)] vai [Network menu (Tīkla izvēlne)] [Restore default settings (Atjaunot noklusējuma iestatījumus)], tiek atcelti visi iestatījumi, kas saistīti ar atzīmēšanu augšupielādei.

[Send while shooting (Sūtīt uzņemšanas laikā)]

Ja kameras iestatījumu izvēlnē atlasāt opciju [Network menu (Tīkla izvēlne)] [Send while shooting (Sūtīt uzņemšanas laikā)], fotoattēlus var automātiski nosūtīt uz viedierīci katru reizi, kad ar kameru uzņemat attēlu.