Retouch (Retušēt)

Ļauj kopēt vai pagriezt attēlus vai izveidot mazu kopiju no pašreizējā attēla.

Copy (Kopēt)
Rotate pictures (Pagriezt attēlus)
Small picture (Mazs attēls)

Copy (Kopēt)

Var pārkopēt attēlus no atmiņas kartes uz iekšējo atmiņu un otrādi.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. 4. maināmās funkcijas poga ()
 3. Retouch (Retušēt)
 4. Copy (Kopēt)
 1. Izmantojiet 2. maināmās funkcijas pogu ( [Camera to card (No kameras uz karti)]) vai 3. maināmās funkcijas pogu ( [Card to camera (No kartes uz kameru)]), lai atlasītu kopijas avotu un galamērķi.
 2. Izmantojiet 2. maināmās funkcijas pogu ( [Selected images (Atlasītie attēli)]) vai 3. maināmās funkcijas pogu ( [All images (Visi attēli)]), lai atlasītu kopēšanas metodi.
  • Ja ir atlasīta iespēja [All images (Visi attēli)], turpiniet ar 5. darbību.
 3. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu attēlu, un tad nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu ().
  • Atlasītais attēls ir norādīts ar atzīmi.
  • Atzīme tiek pievienota vai noņemta katru reizi, kad nospiežat 2. maināmās funkcijas pogu ().
  • Nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu (), lai noņemtu visas atzīmes.
  • Atkārtojiet 3. darbību, lai atlasītu papildu attēlus.
 4. Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu (), lai pielietotu attēlu atlasītos vienumus.
 5. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Yes (Jā)]).
  • Attēli tiek kopēti.

Piezīmes par opciju [Copy (Kopēt)]

 • Var kopēt tikai tos failus, kurus šī kamera var ierakstīt.
 • Funkcija var nedarboties, kopējot attēlus, kas uzņemti, izmantojot cita ražotāja kameru, vai kas tikuši modificēti datorā.
 • Attēliem izmantotie [Grade pictures (Vērtēt attēlus)] un [Add to favorites (Pievienot izlasei)] iestatījumi netiek kopēti.

Rotate pictures (Pagriezt attēlus)

Norādiet orientāciju, kādā saglabātie attēli jārāda demonstrēšanas laikā.
Fotoattēlus var pagriezt par 90 grādiem pulksteņrādītāju kustības virzienā vai par 90 grādiem pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. atlasiet attēlu
 3. 4. maināmās funkcijas poga ()
 4. Retouch (Retušēt)
 5. Rotate pictures (Pagriezt attēlus)
 1. Nospiediet 2. maināmās funkcijas pogu () vai 3. maināmās funkcijas pogu ().
 2. Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Tiek izmantota norādītā orientācija, un informācija par to saglabājas kopā ar attēlu.

Small picture (Mazs attēls)

Izveido mazas attēlu kopijas.

 1. Demonstrēšanas režīms
 2. atlasiet attēlu
 3. 4. maināmās funkcijas poga ()
 4. Retouch (Retušēt)
 5. Small picture (Mazs attēls)
 1. Izmantojiet 2. maināmās funkcijas pogu () vai 3. maināmās funkcijas pogu (), lai atlasītu vēlamo kopijas izmēru.
 2. Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Jaunā, rediģētā kopija tiek saglabāta kā atsevišķs attēls ar aptuvenu kompresijas pakāpi 1:8.

Piezīmes par opciju [Small picture (Mazs attēls)]

 • Ja attēlu izmērs ir 640 × 480 vai mazāks, tos nevar rediģēt ar funkciju [Small picture (Mazs attēls)].
 • Ja attēlu proporcijas nav 4:3, tos nevar rediģēt ar funkciju [Small picture (Mazs attēls)].