Video ierakstīšana un atskaņošana

 1. Atveriet uzņemšanas ekrānu.
  • Ekrānā pārbaudiet atlikušo video ierakstīšanas laiku.
 2. Nospiediet ( video ierakstīšanas) pogu.
  • Kamera sāk video ierakstīšanu. Kamera fokusējas kadra centrā.
 3. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet pogu  ().
 4. Atlasiet video pilnkadra atskaņošanas režīmā un nospiediet kursortaustiņu .
  • Ja kopā ar attēlu tiek parādīts atskaņošanas vednis (1), tas ir video.

Video uzņemtais apgabals

Maksimālais video ierakstīšanas ilgums

Atsevišķs video fails nevar būt ilgāks par 29 minūtēm arī tad, ja atmiņas kartē pietiek vietas ilgākam ierakstam. Maksimālais viena video faila izmērs ir 4 GB.
Tiklīdz faila izmērs pārsniedz 4 GB, ierakstīšana tiek pārtraukta arī tad, ja ieraksts ir īsāks par 29 minūtēm.

Piezīmes par kameras temperatūru

 • Ilgstoši ierakstot video vai izmantojot kameru karstumā, tā var sakarst.
 • Ja video ierakstīšanas laikā kameras iekšpuse pārlieku uzkarst, kamera automātiski apturēs ierakstīšanu. Tiek parādīts, pēc cik ilga laika kamera pārtrauks ierakstīšanu (10s), un tiek sākta laika atskaite.
  Pēc ieraksta pārtraukšanas kamera pati izslēdzas.
  Atstājiet kameru izslēgtu, līdz tās iekšpuse atdziest.

Piezīmes par video ierakstīšanu

Piezīmes par attēlu vai video saglabāšanu

Attēlu un video saglabāšanas brīdī mirgo atlikušo kadru skaita indikators vai atlikušā ierakstīšanas laika indikators vai tiek rādīts ziņojums [Please wait for the camera to finish recording. (Lūdzu, gaidiet, līdz kamera beigs ierakstīšanu.)]. Neatveriet akumulatora nodalījuma/atmiņas kartes slota vāku, kā arī neizņemiet akumulatoru vai atmiņas karti, ja mirgo kāds indikators. Pretējā gadījumā iespējams datu zudums vai kameras vai atmiņas kartes bojājumi.

Piezīmes par ierakstītajiem video

 • Kad ierakstīšana sākta, optiskās tālummaiņas attiecību nevar mainīt.
 • Izmantojot digitālo tālummaiņu, attēla kvalitāte var mazināties.
 • Var tikt ierakstītas arī kursortaustiņa, autofokusa objektīva kustības un, mainoties spilgtumam, arī apertūras atvēruma darbības skaņas.
 • Video ierakstīšanas laikā ekrānā var būt redzamas tālāk uzskaitītās parādības. Šīs parādības tiek saglabātas ierakstītajos video.
  • Joslas uz attēliem var rasties fluorescējošo lampu, kā arī dzīvsudraba vai nātrija spuldžu apgaismojumā.
  • Objekti, kas ātri pārvietojas no vienas kadra malas uz otru, piemēram, braucošs vilciens vai automašīna, var izskatīties šķībi.
  • Ja kamera tiek panoramēta, šķībs var būt viss video attēls.
  • Ja kamera tiek pārvietota, apgaismojums vai citi spilgti apgabali var atstāt pēcattēlus.
 • Atkarībā no attāluma līdz objektam vai izmantotā tālummaiņas koeficienta video ierakstīšanas un atskaņošanas laikā objektos ar rakstu, kas atkārtojas (audums, logi ar restēm utt.), var parādīties krāsainas svītras. Šis efekts rodas objekta raksta un attēla sensora izkārtojuma mijiedarbības laikā. Šis efekts nenorāda uz ierīces darbības traucējumiem.

Piezīmes par autofokusa izmantošanu video ierakstīšanai

Ierakstot objektus, kas aprakstīti sadaļā „Objekti, kas nav piemēroti autofokusa izmantošanai”, autofokuss var nedarboties, kā paredzēts. Ja tā notiek, mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.
Kadra centrā kadrējiet citu objektu, kas atrodas tādā pašā attālumā no kameras kā vajadzīgais objekts, nospiediet pogu ( video ierakstīšana), lai sāktu ierakstīšanu, un pēc tam pārveidojiet kompozīciju.