Video atskaņošanas laikā pieejamās darbības

Videofaila atskaņošanas laikā skaļumu (1) var pielāgot, nospiežot kursortaustiņu .

Varat izmantot maināmo funkciju pogas, lai veiktu tālāk norādītās darbības.

Maināmās funkcijas pogasApraksts
tīt uz priekšuTuriet nospiestu pogu, lai tītu video uz priekšu.
tīt atpakaļLai attītu video, turiet nospiestu pogu.
pauzētPauzēt atskaņošanu. Pauzēšanas laikā var veikt tālāk norādītās darbības.
: Tīt uz priekšu vienu video kadru. Lai tītu uz priekšu nepārtraukti, turiet nospiestu pogu.
: Attīt vienu video kadru. Lai nepārtraukti tītu atpakaļ, turiet nospiestu pogu.
: Atsākt atskaņošanu.
beigtPārslēdz kameru pilnkadra atskaņošanas režīmā.