Kameras iestatījumu izvēlnes lietošana

Kameras iestatījumu izvēlnē varat mainīt vairākus ar kameru saistītus iestatījumus.

  1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīmā nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  2. Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ( [Camera settings (Kameras iestatījumi)]).
  3. Atlasiet iestatījumus, kurus vēlaties mainīt.

Mainīt var tālāk norādītos iestatījumus.
Network menu (Tīkla izvēlne)
Welcome screen (Sākuma ekrāns)
Date and time (Datums un laiks)
Variety menu (Dažādības izvēlne)
Brightness (Spilgtums)
Date stamp (Datuma spiedogs)
Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma)
AF assist (AF palīggaismotājs)
Format card (Formatēt karti)
Format memory (Formatēt atmiņu)
Language (Valoda)
Image comment (Attēla komentārs)
Copyright information (Autortiesību informācija)
Location data display (Atrašanās vietas datu attēlošana)
Menu background (Izvēlnes fons)
Charge by computer (Uzlādēt, izmantojot datoru)
Reset all (Atiestatīt visu)
Conformity marking (Atbilstības marķējums)
Firmware version (Aparātprogrammatūra versija)