Network menu (Tīkla izvēlne)

Konfigurējiet iestatījumus bezvadu savienojuma izveidei starp kameru un viedierīci.

 1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
 2. 4. maināmās funkcijas poga ()
 3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
 4. Network menu (Tīkla izvēlne)

Savienojuma izveide ar viedierīci
Tīkla izvēlnes saraksts
Rakstzīmju ievadīšana

Savienojuma izveide ar viedierīci

Kad izveidots savienojums ar viedierīci, jūs varat viedierīcē augšupielādēt ar kameru uzņemtos attēlus vai attāli pārvaldīt kameru, izmantojot viedierīci.
Viedierīcē instalējiet lietotni SnapBridge.
Lietotne SnapBridge

Tīkla izvēlnes saraksts

Maināmās funkcijas pogasApraksts
Airplane mode (Lidmašīnas režīms)Atlasiet opciju [On (Ieslēgts)], lai izslēgtu visus bezvadu savienojumus.
Connect to smart device (Izveidot savienojumu ar viedierīci)Kad pirmo reizi veidojat Bluetooth savienojumu ar viedierīci, izveidojiet pāra savienojumu.
Savienošana pārī (Bluetooth savienojums)
Send while shooting (Sūtīt uzņemšanas laikā) Still images (Fotoattēli)Ja iestatījums ir [On (Ieslēgts)], katru reizi, kad tiek uzņemts fotoattēls, to automātiski var nosūtīt uz viedierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu.
 • Lai attēlus varētu sūtīt automātiski, attiecīgi jākonfigurē arī lietotne SnapBridge. SnapBridge lietotne cilne [Auto link (Automātiska saite)] iespējojiet [Auto download (Automātiskā lejupielāde)].
 • Fotoattēli tiek augšupielādēti ar attēla izmēru līdz 2 megapikseļiem. Lai augšupielādētu oriģinālajā izmērā, izmantojiet SnapBridge opciju [Download pictures (Lejupielādēt attēlus)].
 • Ja demonstrēšanas izvēlnē izmantojat opciju [Settings (Iestatījumi)] [Mark for upload (Atzīmēt augšupielādei)], jūs kameras demonstrēšanas ekrānā varat atlasīt fotoattēlus, lai tos automātiski augšupielādētu viedierīcē.
Upload (photos) (Augšupielādēt (fotoattēlus))Norādiet iestatījumus fotoattēlu automātiskai sūtīšanai.
Wi-Fi Network settings (Tīkla iestatījumi)[SSID]: iestatiet burtciparu SSID ar garumu no 1 līdz 32 rakstzīmēm.
Rakstzīmju ievadīšana
[Auth./encryp. (Aut./šifr.)]: norādiet, vai vēlaties šifrēt saziņu. Kad ir atlasīta opcija [Open (Neaizsargāts)], sakari netiek šifrēti.
[Password (Parole)]: iestatiet burtciparu paroli ar garumu no 8 līdz 36 rakstzīmēm.
Rakstzīmju ievadīšana
 • Lai aizsargātu savu konfidencialitāti, iesakām regulāri mainīt paroli.
[Channel (Kanāls)]: atlasiet Wi-Fi savienojumam izmantojamo kanālu. Ja saziņas kvalitāte ir slikta vai Wi-Fi savienojuma laikā attēlu augšupielāde norisinās ārkārtīgi lēni, mainiet izmantoto kanālu.
Current settings (Pašreizējie iestatījumi)Sarakstā pārbaudiet pašreizējos [Network settings (Tīkla iestatījumi)] iestatījumus.
Bluetooth Connection (Savienojums)Bluetooth savienojumam izvēlieties iestatījumu [Enable (Iespējot)] vai [Disable (Atspējot)].
Paired devices (Pārī savienotās ierīces)Parāda viedierīces, ar kurām izveidots pāra savienojums.
Jūs varat izvēlēties viedierīci, ar kuru veidot savienojumu, vai dzēst viedierīci, ar kuru ir izveidots pāra savienojums.
 • Ar šo kameru var izveidot pāra savienojumu ar maksimums piecām viedierīcēm (vienlaikus aktīvs var būt savienojums tikai ar vienu ierīci).
Send while off (Sūtīt, kamēr ierīce ir izslēgta)Atlasiet opciju [On (Ieslēgts)] vai [Off (Izslēgts)], lai atļautu vai liegtu kamerai sazināties ar viedierīci, kad kamera ir izslēgta vai atrodas gaidstāves režīmā (Automātiskās izslēgšanas funkcija).
 • Kad notiek saziņa režīmā [Send while off (Sūtīt, kamēr ierīce ir izslēgta)], barošanas ieslēgšanas indikators deg arī tad, ja kamera ir izslēgta.
Restore default settings (Atjaunot noklusējuma iestatījumus)Atjaunojiet visus tīkla izvēlnes iestatījumus uz to noklusējuma vērtībām.

Bluetooth saziņas indikators un Wi-Fi saziņas indikators uzņemšanas ekrānā

 • Par Bluetooth saziņas indikatoru
  • Kad kamerai ar viedierīci ir izveidots Bluetooth savienojums, ekrānā ir redzams simbols .
  • Kad kamera gaida, kamēr tiek atjaunots savienojums ar viedierīci, mirgo simbols . Šis simbols mirgo arī tad, ja attēlu augšupielādes laikā tiek pārtraukta Bluetooth saziņa.
 • Par Wi-Fi saziņas indikatoru
  • Kad kamera gatavojas ar viedierīci izveidot Wi-Fi savienojumu, ekrānā mirgo simbols .
  • Kad kamerai ar viedierīci ir izveidots Wi-Fi savienojums, ekrānā ir redzams simbols .

Rakstzīmju ievadīšana