Welcome screen (Sākuma ekrāns)

Konfigurējiet sveiciena ekrānu, kas tiek rādīts, kad ieslēdzat kameru.

  1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
  2. 4. maināmās funkcijas poga ()
  3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
  4. Welcome screen (Sākuma ekrāns)
Maināmās funkcijas pogasApraksts
Off (Izslēgts)Nerāda sveiciena ekrānu.
On (Ieslēgts)Parāda animētu sveiciena ekrānu.
Tēli un fons mainās atkarībā no tā, cik bieži izmantojat kameru, cik attēlu ir uzņemti utt.
On: Photo (Ieslēgts: Fotoattēls)Sveiciena ekrānā rāda uzņemtu attēlu.
  • Tiek atvērts attēla atlases ekrāns. Izmantojiet kursortaustiņu , lai atlasītu attēlu, un tad nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu (), lai attēlu reģistrētu.
  • Sveiciena ekrāns paliek nemainīgs arī tad, ja izdzēšat oriģinālo attēlu, jo reģistrētais attēls tiek saglabāts kamerā.
  • Attēlu nevar izvēlēties, ja pēc mazā attēla vai attēla apcirpšanas funkciju pielietošanas attēla izmērs pārāk mazs.