Date and time (Datums un laiks)

Iestatiet kameras pulksteni.

  1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
  2. 4. maināmās funkcijas poga ()
  3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
  4. Date and time (Datums un laiks)
Maināmās funkcijas pogasApraksts
Date format (Datuma formāts)Atlasiet [Year/Month/Day (Gads/Mēnesis/Diena)], [Month/Day/Year (Mēnesis/Diena/Gads)] vai [Day/Month/Year (Diena/Mēnesis/Gads)].
Date and time (Datums un laiks)
  • Atlasiet lauku: nospiediet kursortaustiņu .
  • Rediģējiet datumu un laiku: nospiediet .
  • Pielietojiet iestatījumu: atlasiet minūtes iestatījumu un nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Iestatiet vasaras laiku: nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu (), lai ekrānā būtu redzams simbols , un iespējojiet vasaras laiku. Lai atspējotu vasaras laiku, vēlreiz nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ().