Variety menu (Dažādības izvēlne)

Ļauj iestatīt, vai izmantot visas kameras funkcijas.

  1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
  2. 4. maināmās funkcijas poga ()
  3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
  4. Variety menu (Dažādības izvēlne)
Maināmās funkcijas pogasApraksts
On (Ieslēgts)Iespējo visu funkciju izmantošanu.
Off (Izslēgts)Dažas funkcijas tiek ierobežotas tālāk aprakstītajā veidā.

Ja atlasīta iespēja [Off (Izslēgts)], tālāk norādītās funkcijas tiek atspējotas.

Tālāk norādītās funkcijas mainās.