Brightness (Spilgtums)

Pielāgojiet spilgtumu.

  1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
  2. 4. maināmās funkcijas poga ()
  3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
  4. Brightness (Spilgtums)

Noklusējuma iestatījums ir [3].