Date stamp (Datuma spiedogs)

Ar zīmogu var norādīt attēlu uzņemšanas datumu un laiku.

  1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
  2. 4. maināmās funkcijas poga ()
  3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
  4. Date stamp (Datuma spiedogs)
Maināmās funkcijas pogasApraksts
Date (Datums)Attēliem tiek uzlikts datuma zīmogs.
Date and time (Datums un laiks)Datums un laiks tiek norādīts kā zīmogs uz attēliem.
Off (Izslēgts)
(noklusējuma iestatījums)
Datums un laiks netiek norādīts kā zīmogs uz attēliem.

Piezīmes par opciju [Date stamp (Datuma spiedogs)]