Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma)

Atlasiet elektroniskās vibrāciju samazināšanas sistēmas iestatījumu, ko izmantot uzņemšanas laikā.

 1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
 2. 4. maināmās funkcijas poga ()
 3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
 4. Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma)
Maināmās funkcijas pogasApraksts
Auto (Automātiski)Tālāk norādītajos apstākļos uzņemšanas laikā tiek samazināts kameras drebēšanas efekts.
 • Kad [Flash (Zibspuldze)] iestatījums ir [Flash off (Zibspuldze izslēgta)]
 • Ja iestatīts mazs aizvara ātrums
 • Ja objekts ir tumšs
Video ierakstīšanas laikā tiek izmantota vibrāciju samazināšana.
Off (Izslēgts)
(noklusējuma iestatījums)
Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma ir atspējota.

Piezīmes par opciju [Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma)]

 • Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma tiek atspējota, ja tiek izmantota zibspuldze.
 • Ja ekspozīcijas periods pārsniedz noteiktu laika posmu, elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma nedarbosies.
 • Atkarībā no fotografēšanas apstākļiem, kurus kamera režīmā [Point and shoot (Pavērsiet un fotografējiet)] atlasa automātiski, elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma var nedarboties arī tad, ja [Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma)] iestatījums ir [Auto (Automātiski)].
 • Elektroniskās vibrāciju samazināšanas sistēmas efektivitāte samazinās, pastiprinoties kameras drebēšanai.
 • Attēlos var būt trokšņi.
 • Šo funkciju var nebūt iespējams izmantot kopā ar citām funkcijām.
  Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nav iespējams izmantot vienlaikus