AF assist (AF palīggaismotājs)

Ļauj iespējot un atspējot AF palīggaismotāju.

  1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
  2. 4. maināmās funkcijas poga ()
  3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
  4. AF assist (AF palīggaismotājs)
Maināmās funkcijas pogasApraksts
Auto (Automātiski)
(noklusējuma iestatījums)
AF palīggaismotājs automātiski izgaismojas, ja aizvara atbrīvošanas poga tiek nospiesta vāja apgaismojuma apstākļos.
  • Gaismotāja diapazons maksimālajā platleņķa pozīcijā ir apmēram 1,9 m, bet maksimālajā telefoto pozīcijā – apmēram 1,7 m.
  • Noteiktos iestatījumos AF palīggaismotājs var nedarboties.
Off (Izslēgts)AF palīggaismotājs neizgaismojas.