Format card (Formatēt karti)

Izmantojiet šo opciju, lai formatētu atmiņas karti.

  1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
  2. 4. maināmās funkcijas poga ()
  3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
  4. Format card (Formatēt karti)

Formatējot atmiņas kartes, visi dati tiek neatgriezeniski dzēsti. Izdzēstos datus nav iespējams atjaunot. Pirms formatēšanas svarīgus attēlus saglabājiet datorā.
Lai sāktu formatēšanu, parādītajā ekrānā nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Format (Formatēt)]).

Piezīmes par opciju [Format card (Formatēt karti)]

Nevar veikt formatēšanu, kamēr iestatīta attēla bloķēšana. Noņemiet attēlu bloķēšanu.
Attēlu dzēšanas ierobežošana (attēlu bloķēšana)