Format memory (Formatēt atmiņu)

Izmantojiet šo opciju, lai formatētu iekšējo atmiņu.

  1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
  2. 4. maināmās funkcijas poga ()
  3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
  4. Format memory (Formatēt atmiņu)

Jau iepriekš izņemiet no kameras atmiņas karti.
Formatējot iekšējo atmiņu, visi dati tiek neatgriezeniski dzēsti. Izdzēstos datus nav iespējams atjaunot. Pirms formatēšanas svarīgus attēlus saglabājiet datorā.
Lai sāktu formatēšanu, parādītajā ekrānā nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Format (Formatēt)]).

Piezīmes par opciju [Format memory (Formatēt atmiņu)]

Nevar veikt formatēšanu, kamēr iestatīta attēla bloķēšana. Noņemiet attēlu bloķēšanu.
Attēlu dzēšanas ierobežošana (attēlu bloķēšana)