Copyright information (Autortiesību informācija)

Ļauj pievienot iepriekš reģistrētu autortiesību informāciju vēlāk uzņemtajiem attēliem.

  1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
  2. 4. maināmās funkcijas poga ()
  3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
  4. Copyright information (Autortiesību informācija)
Maināmās funkcijas pogasApraksts
Attach copyright info (Pievienot autortiesību informāciju)Autortiesību informācija, kas reģistrēta, izmantojot opciju [Artist (Mākslinieks)] un [Copyright (Autortiesības)], tiek pievienota attēliem.
  • Nospiežot 2. maināmās funkcijas pogu ( [On (Ieslēgts)]), iestatījums tiek iespējots un autortiesību informācija tiek pievienota nākamajiem uzņemtajiem attēliem.
Artist (Mākslinieks)Varat reģistrēt fotogrāfa vārdu, kurā ir līdz pat 36 burtciparu rakstzīmēm.
Rakstzīmju ievadīšana
Copyright (Autortiesības)Varat reģistrēt autortiesību īpašnieka vārdu, kurā ir līdz 54 burtciparu rakstzīmēm.
Rakstzīmju ievadīšana

Piezīmes par opciju [Copyright information (Autortiesību informācija)]

  • Autortiesību informāciju nevar pievienot video failiem.
  • Lai nepieļautu nelegālu fotogrāfa vai autortiesību īpašnieka vārda izmantošanu, kad kamera tiek kādam aizdota vai mainās tās īpašnieks, atspējojiet iestatījumu [Attach copyright info (Pievienot autortiesību informāciju)]. Tāpat pārbaudiet, vai fotogrāfa un autortiesību īpašnieka vārda lauks ir tukšs.
  • Nikon nav atbildīgs par jebkāda veida problēmām vai zaudējumiem, kas radušies, izmantojot funkciju [Copyright information (Autortiesību informācija)].

Autortiesību informācijas displejs

  • Autortiesību informācija netiek rādīta arī tad, ja attēli tiek demonstrēti kamerā.
  • Ja pievienojat gan [Artist (Mākslinieks)], gan [Copyright (Autortiesības)] informāciju, lietotnē SnapBridge attēliem tiek piesaistīts tikai autortiesību īpašnieka vārds.