Menu background (Izvēlnes fons)

Atlasiet ekrāna fonu.

  1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
  2. 4. maināmās funkcijas poga ()
  3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
  4. Menu background (Izvēlnes fons)

Noklusējuma iestatījums ir [1].