Charge by computer (Uzlādēt, izmantojot datoru)

Ļauj iestatīt, vai kamerā ievietotais akumulators tiek lādēts, kad kamera tiek pievienota datoram.

 1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
 2. 4. maināmās funkcijas poga ()
 3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
 4. Charge by computer (Uzlādēt, izmantojot datoru)
Maināmās funkcijas pogasApraksts
Auto (Automātiski)
(noklusējuma iestatījums)
Kad kamera ir pievienota ieslēgtam datoram (Attēlu pārsūtīšana uz datoru, izmantojot ViewNX-i), kamerā ievietotais akumulators tiek automātiski lādēts, izmantojot datora nodrošināto enerģiju.
Off (Izslēgts)Kad kamera ir pievienota datoram, kamerā ievietotais akumulators netiek lādēts.

Piezīmes par lādēšanu ar datoru

 • Kad kamera ir pievienota datoram, tā ieslēdzas un sākas uzlāde. Ja kamera tiek izslēgta, uzlāde tiek pārtraukta.
 • Pilnīgi izlādēta akumulatora uzlādei ir vajadzīgas aptuveni 2 stundas un 30 minūtes. Ja akumulatora uzlādes laikā notiek attēlu pārsūtīšana, tad uzlādēšana ir ilgāka.
 • Ja pēc akumulatora uzlādes 30 minūtes nenotiek nekāda saziņa ar datoru, kamera automātiski izslēdzas.

Ātri mirgo uzlādes indikators

Uzlāde nenotiek, jo pastāv kāds no tālāk norādītajiem iemesliem.

 • Apkārtējās vides temperatūra nav piemērota uzlādes veikšanai. Uzlādējiet akumulatoru iekštelpās, kad apkārtējās vides temperatūra ir 5–35°C.
 • USB kabelis nav pareizi pievienots, vai akumulators ir bojāts. Pareizi pievienojiet USB kabeli vai, ja nepieciešams, nomainiet akumulatoru.
 • Dators ir miega režīmā un nenodrošina barošanu. Aktivizējiet datoru.
 • Akumulatoru nevar uzlādēt, jo datora specifikācijas vai iestatījumu dēļ nevar nodrošināt kameras barošanu.