Reset all (Atiestatīt visu)

Ļauj atiestatīt kameras iestatījumu noklusējuma vērtības.

  1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
  2. 4. maināmās funkcijas poga ()
  3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
  4. Reset all (Atiestatīt visu)

Nospiežot 3. maināmās funkcijas pogu ( [Reset (Atiestatīt)]), kameras iestatījumi tiek atjaunoti uz noklusējuma vērtībām.

Failu numerācijas atiestatīšana

Lai atiestatītu failu numerāciju uz „0001”, vispirms dzēsiet visus attēlus, kas saglabāti iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē, un tad atlasiet iespēju [Reset all (Atiestatīt visu)].