Conformity marking (Atbilstības marķējums)

Skatiet dažas no kameras atbilstības zīmēm.

  1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
  2. 4. maināmās funkcijas poga ()
  3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
  4. Conformity marking (Atbilstības marķējums)