Firmware version (Aparātprogrammatūra versija)

Skatiet pašreizējo kameras aparātprogrammatūras versiju.

  1. Uzņemšanas vai demonstrēšanas režīms
  2. 4. maināmās funkcijas poga ()
  3. Camera settings (Kameras iestatījumi)
  4. Firmware version (Aparātprogrammatūra versija)