Attēlu pārsūtīšana uz datoru

Attēlus un video var pārsūtīt uz datoru, lai tur tos skatītu un rediģētu.

ViewNX-i instalēšana
Attēlu pārsūtīšana uz datoru, izmantojot ViewNX-i
Palaižamās programmas atlase

ViewNX-i instalēšana

ViewNX-i ir Nikon programmatūra, kas ļauj pārsūtīt attēlus un video uz datoru, lai tur varētu tos apskatīt un rediģēt.
Lai instalētu programmatūru ViewNX-i, tālāk norādītajā tīmekļa vietnē lejupielādējiet ViewNX-i instalēšanas programmas jaunāko versiju un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu instalēšanu.
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Sistēmas prasības un citu informāciju skatiet sava reģiona Nikon tīmekļa vietnē.

Attēlu pārsūtīšana uz datoru, izmantojot ViewNX-i

Plašāku informāciju par ViewNX-i lietošanu skatiet ViewNX-i palīdzības sadaļā.

Piezīmes par kameras pievienošanu datoram

 • Pirms atverat pārsegu, izslēdziet kameru. Pārliecinieties, ka uz kameras nav ūdens pilienu. Ja ir redzami ūdens pilieni, noslaukiet kameru ar mīkstu, sausu drānu.
 • Kameras akumulatoram jābūt pietiekami uzlādētam. Ja tiek izmantots maiņstrāvas adapteris EH-62G (pieejams atsevišķi), kameras barošanai var izmantot elektrotīklu. Aizliegts izmantot citus maiņstrāvas adapterus, kas nav EH-62G. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt pārkaršanu vai kameras bojājumus.
 • Ja kamera pievienota datoram, izmantojot USB centrmezglu, darbība netiek garantēta.
 • Papildus šim dokumentam informāciju par savienošanas veidiem un turpmākajām darbībām skatiet arī datora lietošanas dokumentācijā.
 1. Pirms pievienojat kameru datoram, vispirms atvienojiet no datora visas ierīces, kas izmanto USB barošanu.
  • Ja datoram vienlaikus pievieno kameru un citas ierīces, kas izmanto USB barošanu, var tikt izraisīta kameras nepareiza darbība vai pārāk liela strāvas padeve no datora, šādi radot kameras vai atmiņas kartes bojājumus.
 2. Sagatavojiet atmiņas karti, kurā ir saglabāti attēli.
  • Lai pārnestu attēlus no atmiņas kartes uz datoru, varat izmantot jebkuru no tālāk aprakstītajām metodēm.
   • SD atmiņas kartes slots/karšu lasītājs: ievietojiet atmiņas karti datora kartes slotā vai karšu lasītājā (komerciāli pieejams), kas pievienots datoram.
   • Tiešais USB savienojums: izslēdziet kameru un pārliecinieties, vai kamerā ir ievietota atmiņas karte. Savienojiet kameru ar datoru, izmantojot USB kabeli.
    Kamera automātiski ieslēdzas.
    Lai pārsūtītu kameras iekšējā atmiņā saglabātos attēlus, vispirms izņemiet no kameras atmiņas karti, pēc tam savienojiet kameru ar datoru.
  • Pārbaudiet spraudņu formu un virzienu, neievietojiet un neizņemiet tos slīpi.
 3. Ja parādās uzvedne izvēlēties programmu, atlasiet Nikon Transfer 2.
  • Palaižamās programmas atlase
  • Ja atmiņas kartē ir ļoti daudz attēlu, var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai palaistu Nikon Transfer 2. Pagaidiet, līdz tiek palaista programma Nikon Transfer 2.
 4. Kad ir palaista programma Nikon Transfer 2, noklikšķiniet uz opcijas [Start Transfer (Sākt pārsūtīšanu)].
  • Sākas attēlu pārsūtīšana. Kad attēlu pārsūtīšana ir pabeigta, tiek palaista programma ViewNX-i un tiek parādīti pārsūtītie attēli.
 5. Pārtrauciet savienojumu.
  • Ja izmantojat karšu lasītāju vai kartes slotu, atlasiet attiecīgo iespēju datora operētājsistēmā, lai atvienotu atmiņas kartei atbilstošo noņemamo disku, un pēc tam izņemiet atmiņas karti no kartes lasītāja vai kartes slota.
  • Ja kamera ir pievienota datoram, izslēdziet kameru un atvienojiet USB kabeli.

Palaižamās programmas atlase

Ja izpildāt procedūras, kas aprakstītas sadaļā „Attēlu pārsūtīšana uz datoru, izmantojot ViewNX-i”, lai kameru pievienotu datoram, un tiek parādīts ziņojums ar lūgumu izvēlēties programmu, izpildiet tālākās darbības, lai atlasītu Nikon Transfer 2.

Windows 7

 1. Sadaļā [Import pictures and videos (Importēt attēlus un video)] noklikšķiniet uz iespējas [Change program (Mainīt programmu)].
 2. Parādītajā dialoglodziņā atlasiet iespēju Nikon Transfer 2 un noklikšķiniet uz iespējas [OK (Labi)].
 3. Divreiz noklikšķiniet uz ikonas Nikon Transfer 2.

Windows 10 vai Windows 8.1

 1. Noklikšķiniet uz dialoglodziņa un tad noklikšķiniet uz iespējas [Import File (Importēt failu)/Nikon Transfer 2].

OS X vai macOS

Ja programmatūra Nikon Transfer 2 neatveras automātiski, palaidiet lietotni [Image Capture (Attēla tveršana)] (iekļauta Mac operētājsistēmas komplektācijā), kad kamera ir pievienota datoram, un atlasiet Nikon Transfer 2 kā noklusējuma lietotni, kas tiek atvērta, kad kamera ir pievienota datoram.