Kameras un viedierīces savienošana

Savienošana pārī (Bluetooth savienojums)
Funkcijas [Download pictures (Lejupielādēt attēlus)]/[Remote photography (Attālā fotografēšana)] lietošana (Wi-Fi savienojums)

Savienošana pārī (Bluetooth savienojums)

Ja ar viedierīci ir izveidots Bluetooth savienojums, jūs varat izmantot automātiskās sasaistes funkciju (automātiska fotoattēlu lejupielāde, laika informācijas sinhronizēšana, atrašanās vietas datu sinhronizēšana).
Ja Bluetooth savienojumu grasāties veidot pirmo reizi, vispirms savienojiet pārī kameru un viedierīci.

 1. Kamera: Kameras iestatījumu izvēlne sadaļā [Network menu (Tīkla izvēlne)] nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Connect to smart device (Izveidot savienojumu ar viedierīci)]).
 2. Kamera: Pārliecinieties, ka tiek rādīts tālāk redzamais dialoglodziņš.
  Viedierīce: Palaidiet lietotni SnapBridge un pieskarieties iespējai [Connect to camera (Savienot ar kameru)].

  • Kad viedierīces ekrānā tiek parādīts kameru kategoriju saraksts, pieskarieties šīs kameras kategorijai.
  • Ja pirmajā lietotnes SnapBridge palaišanas reizē jūs pieskārāties iespējai [Skip (Izlaist)] un neizveidojāt savienojumu ar kameru, tagad pieskarieties cilnei [Connect to camera (Savienot ar kameru)] un izpildiet 3. darbībā aprakstītās procedūras.
 3. Viedierīce: Pieskarieties tās kameras nosaukumam, ar kuru vēlaties savienot pārī.
  • Ja operētājsistēmā iOS pēc pieskaršanās kameras nosaukumam tiek parādīts ekrāns ar turpmākās procedūras skaidrojumu, izlasiet informāciju un pieskarieties iespējai [Understood (Sapratu)]. Kad tiek parādīts papildpiederumu atlases ekrāns, vēlreiz pieskarieties kameras nosaukumam (var paiet kāds laiks, līdz tiek parādīts kameras nosaukums).
 4. Kamera/viedierīce: Pārliecinieties, ka tiek rādīts tas pats numurs.
  • iOS ierīcēm atkarībā no operētājsistēmas versijas viedierīcē numurs var netikt rādīts. Šādā gadījumā turpiniet ar 5. darbību.
 5. Kamera: Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  Viedierīce: Pieskarieties iespējai [PAIR (SAVIENOT PĀRĪ)].

  • Iespējas [PAIR (SAVIENOT PĀRĪ)] patiesais nosaukums dažādās viedierīces var atšķirties.
  • Kad pirmo reizi veidojat pāra savienojumu, kameras ekrānā iestatiet automātiskās sasaistes funkciju.
 6. Pabeidziet pārī savienošanas procesu.
  • Kamera: Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ().
  • Viedierīce: Pieskarieties opcijai [OK (Labi)].
  • Ja pirmajā reizē izveidojat pāra savienojumu, nākamajās reizēs kameras un viedierīces Bluetooth savienojumu varēsit izveidot, neizpildot iepriekš aprakstīto procedūru.

Automātiska fotoattēlu lejupielāde

Kad ir izveidots Bluetooth savienojums, jūs varat izmantot tālāk aprakstītās funkcijas, lai viedierīcē automātiski lejupielādētu fotoattēlus. Fotoattēli tiek augšupielādēti ar attēla izmēru līdz 2 megapikseļiem.
Lietotne SnapBridge cilne [Auto link (Automātiska saite)] jau laikus iespējojiet opciju [Auto download (Automātiskā lejupielāde)].

IestatīšanaApraksts
Kameras iestatījumu izvēlne [Network menu (Tīkla izvēlne)] [Send while shooting (Sūtīt uzņemšanas laikā)] [Still images (Fotoattēli)]Automātiska fotoattēlu augšupielāde viedierīcē, tiklīdz attēls tiek uzņemts.
Kameras demonstrēšanas izvēlne [Settings (Iestatījumi)] [Mark for upload (Atzīmēt augšupielādei)]Kameras demonstrēšanas ekrānā atlasiet fotoattēlus, lai tos automātiski augšupielādētu viedierīcē.

Padomi pāra savienojuma izveidei

Ja kameru un viedierīci neizdodas savienot pārī

 • Pārbaudiet, vai iestatījumi kameras iestatījumu izvēlnē [Network menu (Tīkla izvēlne)] ir konfigurēti, kā norādīts tālāk.
  • [Airplane mode (Lidmašīnas režīms)]: [Off (Izslēgts)]
  • [Bluetooth] [Connection (Savienojums)]: [Enable (Iespējot)]
 • Ja kamerā redzams ziņojums [Could not connect. (Neizdevās izveidot savienojumu.)], nospiediet 3. maināmās funkcijas pogu ( [Reconnect (Atkārtoti veidot savienojumu)]) un atkārtojiet procedūru no 2. darbības, lai atkārtoti veiktu savienošanu pārī. Nospiediet 4. maināmās funkcijas pogu ( [Cancel (Atcelt)]), lai atceltu savienošanu pārī.
 • Iespējams, savienošanu pārī var veiksmīgi pabeigt, pilnībā aizverot lietotni SnapBridge, izslēdzot un ieslēdzot kameru un izpildot procedūru, kas aprakstīta sadaļā „Savienošana pārī (Bluetooth savienojums)”.
 • Jums var neizdoties savienot iOS viedierīci pārī ar kameru, ja kamera tiek reģistrēta kā ierīce. Izdzēsiet reģistrēto ierīci (kameras nosaukums) iOS iestatījumu lietotnē.

Bluetooth savienojuma pārtraukšana un atkārtota izveide

Lai mainītu iestatījumu, varat izmantot jebkuru no tālāk norādītajām metodēm.

 • Kameras iestatījumu izvēlne [Network menu (Tīkla izvēlne)] [Airplane mode (Lidmašīnas režīms)] (Vietās, kur bezvadu saziņa ir aizliegta, varat to iestatīt uz [On (Ieslēgts)], lai izslēgtu visas sakaru funkcijas.)
 • Kameras iestatījumu izvēlne [Network menu (Tīkla izvēlne)] [Bluetooth] [Connection (Savienojums)]

Pāra savienojuma atcelšana

Lietotne SnapBridge cilne [Forget camera (Noņemt kameru)] kamera, kuras pāra savienojumu vēlaties atcelt pieskarieties [Yes (Jā)] (ja izveidots Wi-Fi savienojums, pieskarieties un tad pieskarieties [Yes (Jā)]).
iOS ierīcēs pieskarieties opcijai [Go (Pāriet)] un izdzēsiet reģistrēto ierīci (kameras nosaukums) iOS iestatījumu lietotnē.

Funkcijas [Download pictures (Lejupielādēt attēlus)]/[Remote photography (Attālā fotografēšana)] lietošana (Wi-Fi savienojums)

Kad starp kameru un viedierīci ir izveidots Wi-Fi savienojums, varat izmantot tālāk norādītās lietotnes SnapBridge funkcijas.

OpcijaApraksts
Download pictures (Lejupielādēt attēlus)Lejupielādējiet fotoattēlus (2 megapikseļu vai oriģinālā izmēra) un video failus viedierīcē.
Remote photography (Attālā fotografēšana)Attāli pārvaldiet kameru ar viedierīci, lai uzņemtu fotoattēlus.
 • Ievietojiet kamerā atmiņas karti, kurā ir pietiekami daudz brīvas vietas.

Ja iOS ierīcē tiek parādīts ekrāns [Camera and Wi-Fi connection (Kamera un Wi-Fi savienojums)]

Atkarībā no iOS versijas ekrāns [Camera and Wi-Fi connection (Kamera un Wi-Fi savienojums)] var tikt parādīts pēc tam, kad Wi-Fi savienojuma dialoglodziņā esat pieskaries opcijai [OK (Labi)].

 • Pierakstiet ekrānā parādīto kameras SSID un paroli.
 • Pieskaroties opcijai [View options (Skatīt opcijas)], tiek palaista iOS iestatījumu lietotne. Pieskarieties iespējai [Settings (Iestatījumi)], tad [Wi-Fi] un tad ievadiet iepriekš pierakstīto SSID nosaukumu. Kad pirmo reizi veidojat savienojumu, ievadiet paroli.

Plašāku informāciju par lietotnes SnapBridge darbību skatiet tiešsaistes palīdzības lapā (https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html).

SSID un parole

SSID vai paroli varat pārbaudīt vai mainīt kameras iestatījumu izvēlnē [Network menu (Tīkla izvēlne)] [Wi-Fi] [Network settings (Tīkla iestatījumi)].