Traucējummeklēšana

Ja kamera nedarbojas, kā paredzēts, pirms sazināšanās ar mazumtirgotāju vai Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi pārbaudiet tālāk norādīto.

Barošana, ekrāns un iestatījumi
Uzņemšana
Demonstrēšana, rediģēšana
Televizori, printeri, datori
Viedierīces, lietotne SnapBridge

Barošana, ekrāns un iestatījumi

Kamera ir ieslēgta, bet nereaģē.
Kameru nevar ieslēgt.
Kamera izslēdzas bez brīdinājuma.
Monitors ir tumšs.
Kamera sakarst.
Nevar uzlādēt kamerā ievietoto akumulatoru.
Monitorā redzamā informācija ir grūti saskatāma.
Ekrānā mirgo simbols .
Ierakstīšanas datums un laiks nav pareizs.
Opcija [Date stamp (Datuma spiedogs)] nav pieejama.
Ieslēdzot kameru, parādās datuma un laika iestatīšanas ekrāns.
Kameras iestatījumi ir atiestatīti.

Nevar atlasīt [Format card (Formatēt karti)] vai [Format memory (Formatēt atmiņu)].
Atsevišķas izvēlnes opcijas netiek attēlotas.
No kameras atskan skaņas.

Kamera ir ieslēgta, bet nereaģē.

Kameru nevar ieslēgt.

Akumulators ir izlādējies.
Akumulatora lādēšana, Akumulators

Kamera izslēdzas bez brīdinājuma.

Monitors ir tumšs.

Kamera sakarst.

Kamera var sakarst, ilgstoši ierakstot video vai lietojot kameru karstā vidē. Tas nenorāda uz darbības kļūmi.

Nevar uzlādēt kamerā ievietoto akumulatoru.

Monitorā redzamā informācija ir grūti saskatāma.

Ekrānā mirgo simbols .

Ierakstīšanas datums un laiks nav pareizs.

Sadaļā [Date and time (Datums un laiks)] iestatiet datumu un laiku. Kameras pulkstenis nav tik precīzs kā parastie pulksteņi. Regulāri salīdziniet kameras pulksteņa laiku ar precīzāku pulksteni un atiestatiet, ja nepieciešams.

Opcija [Date stamp (Datuma spiedogs)] nav pieejama.

Kameras pulkstenis nav iestatīts. Sadaļā [Date and time (Datums un laiks)] iestatiet datumu un laiku.

Ieslēdzot kameru, parādās datuma un laika iestatīšanas ekrāns.
Kameras iestatījumi ir atiestatīti.

Pulksteņa akumulators ir izlādējies; tika atjaunotas visu iestatījumu noklusējuma vērtības. Konfigurējiet kameras iestatījumus vēlreiz.
Iekšējā pulksteņa akumulators nodrošina kameras pulksteņa darbību un noteiktu iestatījumu saglabāšanu. Pulksteņa akumulatora uzlādes laiks ir aptuveni 10 h (kad akumulators ievietots kamerā vai kamerai pievienots atsevišķi iegādājamais maiņstrāvas adapteris); pulksteņa akumulators var darboties vairākas dienas arī tad, ja kameras akumulators ir izņemts.

Nevar atlasīt [Format card (Formatēt karti)] vai [Format memory (Formatēt atmiņu)].

Atsevišķas izvēlnes opcijas netiek attēlotas.

Atkarībā no [Variety menu (Dažādības izvēlne)] iestatījumiem dažas opcijas netiek parādītas. Mainiet iestatījumus.

No kameras atskan skaņas.

Atkarībā no iestatījumiem kamera fokusēšanās laikā var radīt dzirdamu skaņu.

Uzņemšana

Nevar pārslēgt uzņemšanas režīmā.
Nav iespējams uzņemt attēlus vai ierakstīt video.
Kamera nevar fokusēt objektu.
Attēli ir izplūduši.
Uzņemot ar zibspuldzi, attēlos parādās spilgti plankumi.
Zibspuldze neuzplaiksnī.
Digitālo tālummaiņu nevar izmantot.
Atbrīvojot aizvaru, nav skaņas.
AF palīggaismotājs neizgaismoja.
Attēliem ir smērējumi.
Krāsas nav dabiskas.
Attēlā ir redzami haotiski izvietoti, spilgti pikseļi („troksnis”).
Attēli ir pārāk tumši (nepietiekami eksponēti).
Attēli ir pārāk spilgti (pāreksponēti).
Ādas toņi netiek padarīti maigāki.
Attēlu saglabāšana notiek ilgi.
Ekrānā vai attēlos ir redzamas gredzenveida vai varavīksnes krāsu joslas.

Nevar pārslēgt uzņemšanas režīmā.

Atvienojiet HDMI vai USB kabeli.

Nav iespējams uzņemt attēlus vai ierakstīt video.

Kamera nevar fokusēt objektu.

Attēli ir izplūduši.

Uzņemot ar zibspuldzi, attēlos parādās spilgti plankumi.

Zibspuldzes gaisma atstarojas gaisa daļiņās. Mainiet [Flash (Zibspuldze)] iestatījumu uz [Flash off (Zibspuldze izslēgta)].

Zibspuldze neuzplaiksnī.

Digitālo tālummaiņu nevar izmantot.

Digitālo tālummaiņu nevar izmantot, kad citās funkcijās izmanto noteiktus iestatījumus.
Funkcijas, kuras uzņemšanas laikā nav iespējams izmantot vienlaikus

Atbrīvojot aizvaru, nav skaņas.

AF palīggaismotājs neizgaismoja.

[AF assist (AF palīggaismotājs)] iestatījums ir [Off (Izslēgts)]. Atkarībā no pašreizējā iestatījuma AF palīggaismotājs var neiedegties pat tad, ja ir atlasīts iestatījums [Auto (Automātiski)].

Attēliem ir smērējumi.

Netīrs objektīvs. Notīriet objektīvu.
Tīrīšana un glabāšana

Krāsas nav dabiskas.

Nokrāsa nav pareizi pielāgota.
Photograph food (Fotografēt ēdienu), Change colors (Mainīt krāsas)

Attēlā ir redzami haotiski izvietoti, spilgti pikseļi („troksnis”).

Objekts ir tumšs un aizvara ātrums ir pārāk mazs, vai arī ISO jutība ir pārāk liela. Trokšņus var samazināt, izmantojot zibspuldzi.
Flash (Zibspuldze)

Attēli ir pārāk tumši (nepietiekami eksponēti).

Attēli ir pārāk spilgti (pāreksponēti).

Noregulējiet ekspozīcijas kompensāciju.
Change colors (Mainīt krāsas)

Ādas toņi netiek padarīti maigāki.

Attēlu saglabāšana notiek ilgi.

Attēlu saglabāšana var aizņemt ilgāku laiku tālāk norādītajos gadījumos.

Ekrānā vai attēlos ir redzamas gredzenveida vai varavīksnes krāsu joslas.

Uzņemot pretgaismā vai gadījumā, ja kadrā ir redzams pārāk spilgts gaismas avots (piemēram, saules gaisma), var būt redzamas gredzenveida vai varavīksnes krāsu joslas (dubultošanās). Mainiet gaismas avota pozīciju vai kadrējiet attēlu tā, lai gaismas avots atrastos ārpus kadra, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

Demonstrēšana, rediģēšana

Failu nevar demonstrēt.
Attēlu nevar pietuvināt.
Nevar ierakstīt ziņojumus.
Nevar rediģēt attēlus.
Nevar pagriezt attēlu.
Nevar izdzēst attēlu.

Failu nevar demonstrēt.

Attēlu nevar pietuvināt.

Nevar ierakstīt ziņojumus.

Nevar rediģēt attēlus.

Nevar pagriezt attēlu.

Šī kamera nevar pagriezt attēlus, kas uzņemti ar cita ražotāja vai cita modeļa digitālo kameru.

Nevar izdzēst attēlu.

Televizori, printeri, datori

Attēli netiek rādīti televizora ekrānā.
Kad kamera ir savienota ar printeri, PictBridge sākuma ekrāns netiek parādīts.
Drukājamie attēli netiek parādīti.
Ar kameru nevar atlasīt papīra izmērus.
Programma Nikon Transfer 2 netiek palaista, kad datoram ir pievienota kamera.

Attēli netiek rādīti televizora ekrānā.

Kad kamera ir savienota ar printeri, PictBridge sākuma ekrāns netiek parādīts.

Kad [Charge by computer (Uzlādēt, izmantojot datoru)] iestatījums ir [Auto (Automātiski)], PictBridge sākuma ekrāns var netikt rādīts un ar dažiem ar PictBridge saderīgiem printeriem var nebūt iespējams drukāt. Iespējai [Charge by computer (Uzlādēt, izmantojot datoru)] atlasiet iestatījumu [Off (Izslēgts)] un vēlreiz pievienojiet kameru printerim.

Drukājamie attēli netiek parādīti.

Ar kameru nevar atlasīt papīra izmērus.

Tālāk norādītajos gadījumos kameru nevar izmantot papīra izmēru atlasei pat tad, ja drukājat ar printeri, kas ir saderīgs ar PictBridge. Izmantojiet printeri, lai atlasītu papīra izmēru.

Programma Nikon Transfer 2 netiek palaista, kad datoram ir pievienota kamera.

Viedierīces, lietotne SnapBridge

Skatiet sadaļu „Savienojuma izveide ar viedierīci (SnapBridge)” un SnapBridge tiešsaistes palīdzību (https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html).

Nevar atlasīt opciju [Connect to smart device (Izveidot savienojumu ar viedierīci)].
Nevar izveidot savienojumu ar viedierīci, izmantojot opciju [Connect to smart device (Izveidot savienojumu ar viedierīci)].

Ar pārī savienotām viedierīcēm automātiski netiek izveidots Bluetooth savienojums.
Nevar augšupielādēt attēlus viedierīcē, kurai ir izveidots savienojums ar lietotni SnapBridge.
Nevar lejupielādēt fotoattēlus oriģinālajā izmērā, kad viedierīcei ir izveidots savienojums ar lietotni SnapBridge.
Nevar attāli uzņemt attēlus ar viedierīci, kurai ir izveidots savienojums ar lietotni SnapBridge.
Saziņas kvalitāte ir slikta vai attēlu augšupielāde norisinās ārkārtīgi lēni, kad lietotni SnapBridge izmantojat ar Wi-Fi savienojumu.

Nevar atlasīt opciju [Connect to smart device (Izveidot savienojumu ar viedierīci)].
Nevar izveidot savienojumu ar viedierīci, izmantojot opciju [Connect to smart device (Izveidot savienojumu ar viedierīci)].

Ar pārī savienotām viedierīcēm automātiski netiek izveidots Bluetooth savienojums.

Nevar augšupielādēt attēlus viedierīcē, kurai ir izveidots savienojums ar lietotni SnapBridge.

Nevar lejupielādēt fotoattēlus oriģinālajā izmērā, kad viedierīcei ir izveidots savienojums ar lietotni SnapBridge.

Ja kamerā atlasīta opcija [Send while shooting (Sūtīt uzņemšanas laikā)] un [Mark for upload (Atzīmēt augšupielādei)], fotoattēli tiek augšupielādēti ar attēla izmēru līdz 2 megapikseļiem. Lai tos augšupielādētu oriģinālajā izmērā, izmantojiet lietotnes SnapBridge opciju [Download pictures (Lejupielādēt attēlus)].

Nevar attāli uzņemt attēlus ar viedierīci, kurai ir izveidots savienojums ar lietotni SnapBridge.

Saziņas kvalitāte ir slikta vai attēlu augšupielāde norisinās ārkārtīgi lēni, kad lietotni SnapBridge izmantojat ar Wi-Fi savienojumu.

Kameras iestatījumu izvēlne [Network menu (Tīkla izvēlne)] [Wi-Fi] [Network settings (Tīkla iestatījumi)] [Channel (Kanāls)] un nomainiet kanālu.