Piezīmes par bezvadu saziņas funkcijām

Piesardzības pasākumi, kas iegādes valstī jāņem vērā attiecībā uz bezvadu komunikāciju, izskaidroti kameras komplektā iekļautajā rokasgrāmatā.