Ierīces apkope

Izmantojot vai uzglabājot šo ierīci, papildus sadaļā „Jūsu drošībai” un „<Svarīgi> Piezīmes par triecienizturību, ūdensnecaurlaidību, putekļu necaurlaidību un kondensāta veidošanos” aprakstītajiem noteikumiem ievērojiet arī tālāk minētos drošības ieteikumus.

Kamera
Akumulators
Uzlādes maiņstrāvas adapteris
Atmiņas kartes

Kamera

Nepakļaujiet kameru spēcīgiem triecieniem

Pakļaujot kameru spēcīgam triecienam vai vibrācijām, iespējami darbības traucējumi. Turklāt nepieskarieties objektīvam un neizmantojiet spēku darbā ar to.

Izvairieties no pēkšņām temperatūras maiņām

Pēkšņas temperatūras izmaiņas, kādas rodas, piemēram, atstājot apsildītu ēku aukstā dienā, var izraisīt kondensāta rašanos ierīces iekšpusē. Lai izvairītos no kondensāta veidošanās, ievietojiet ierīci pārnēsāšanas somā vai plastmasas iepakojumā, pirms tā tiek pakļauta pēkšņām temperatūras izmaiņām.

Sargiet to no spēcīgiem magnētiskajiem laukiem

Neizmantojiet un neglabājiet kameru tādu ierīču tuvumā, kas rada spēcīgu elektromagnētisko starojumu vai magnētiskos laukus. Tas var izraisīt datu zudumu vai kameras nepareizu darbību.

Ilgstoši nevērsiet objektīvu pret spēcīgiem gaismas avotiem

Kameras lietošanas vai glabāšanas laikā ilgstoši nevērsiet objektīvu pret sauli vai citiem spēcīgiem gaismas avotiem. Intensīva gaisma var izraisīt attēla sensora nolietošanos vai radīt fotogrāfijās baltus izplūduša attēla efektus.

Izslēdziet ierīci pirms atmiņas kartes izņemšanas vai atvienošanas no barošanas avota

Neizņemiet akumulatoru, kamēr produkts ir ieslēgts vai kamēr attēli tiek saglabāti vai izdzēsti. Enerģijas padeves piespiedu pārtraukšana šādos apstākļos var radīt datu zudumus vai bojājumu atmiņas kartē vai iekšējā elektroshēmā.

Piezīmes par monitoru

Akumulators

Piesardzības pasākumi lietošanas laikā

Akumulatora lādēšana

Pirms kameras izmantošanas pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru, ja tas nepieciešams.

Rezerves akumulatoru līdzņemšana

Ja iespējams, uzņemot attēlus svarīgos notikumos, vienmēr ņemiet līdzi pilnīgi uzlādētu rezerves akumulatoru.

Akumulatora izmantošana aukstā laikā

Aukstā laikā akumulatora kapacitāte var mazināties.
Ja izlādējies akumulators tiek izmantots ļoti zemā temperatūrā, tad kamera varētu neieslēgties. Rezerves akumulatorus uzglabājiet siltā vietā un pēc nepieciešamības nomainiet. Pēc sasildīšanas auksts akumulators var atjaunot daļu uzlādes.

Akumulatora kontakti

Netīrumi uz akumulatora kontaktiem var traucēt kameras darbību. Ja akumulatora kontakti kļūst netīri, pirms lietošanas tie jānotīra ar tīru, sausu drāniņu.

Izlādēta akumulatora uzlādēšana

Kameras ieslēgšana vai izslēgšana, kad kamerā ir ievietots izlādēts akumulators, var saīsināt akumulatora darbmūžu. Pirms izmantošanas uzlādējiet izlādēto akumulatoru.

Akumulatora glabāšana

Akumulatora darbmūžs

Ja, lietojot istabas temperatūrā, akumulators izlādējas ievērojami ātrāk, nekā ierasts, tas ir jānomaina. Iegādājieties jaunu akumulatoru.

Veco akumulatoru otrreizējā pārstrāde

Utilizējiet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem, vispirms noteikti izolējot kontaktus ar lenti.

Uzlādes maiņstrāvas adapteris

Atmiņas kartes

Piesardzības pasākumi lietošanas laikā

Formatēšana