Preču zīmes

Informācija par preču zīmēm

AVC Patent Portfolio License

Šis produkts ir licencēts saskaņā ar AVC Patent Portfolio License patērētāja personīgai un nekomerciālai lietošanai, lai (i) kodētu videomateriālus atbilstoši AVC standartam („AVC video”) un/vai (ii) dekodētu AVC videomateriālus, ko kodējis patērētājs, kas veic personiskas un nekomerciālas darbības, un/vai kas ir iegūti no video pakalpojumu sniedzēja, kas ir licencēts nodrošināt AVC videomateriālus. Licence netiek ne piešķirta, ne paredzēta citai lietošanai. Papildu informāciju var saņemt no uzņēmuma MPEG LA, L.L.C.

Skatiet vietni https://www.mpegla.com.

FreeType licence (FreeType2)

Uz šīs programmatūras daļām attiecas autortiesības © 2012 The FreeType Project (https://www.freetype.org). Visas tiesības aizsargātas.

MIT licence (HarfBuzz)

Uz šīs programmatūras daļām attiecas autortiesības © 2019 The HarfBuzz Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visas tiesības aizsargātas.